Special Japan by Carl Stone for webSYNradio

Rendez-vous du 16 au 23 juin sur webSYNradio pour écouter le programme de Carl Stone.

PROGRAM SPECIAL JAPAN :
Aki Onda, Otomo Yoshihide, Himuro yoshiteru, Kazuya Ishigami, keiichiro shibuya + Norbert Moslang + Toshimaru Nakamura, Nobuyasu Sakonda, Owl Dreams + Shinobu Nemoto, Tanaka Yasutaka, Satanicpornocultshop, Satoru Wono, Tomoya Matsuda, Utabi Hirokawa, Yuichi Ito, Yuko Nexus6

cstone-websynradio1-en600

http://synradio.fr/2011/06/13/carl-stone-sur-websynradio-16-23-juin-2011/

Tags: , ,

No comments yet.

Laisser un commentaire